ZADZWOŃ NAS!

+33 642 251 811

 

NASZE MISJE

nasze działania w ramach misji prawnej przedstawiciela prawnego

PRZED ODERWANIEM :

• C R ada we francuskim prawie pracy
• pomoc : Deklaracja online SIPSI we Francji, formularz deklaracji wstępnej lub certyfikat wystawiania we Francji, Włoszech, Niemczech, Polsce i Belgii.
• Tłumaczenie dokumentów, które należy złożyć na żądanie różnych organów administracyjnych.
• Weryfikacja zgodności plik księgowania, który musi zawierać: o Dokument istnienia wpisu firmy ( odpowiednik KBIS francuski ) o dowód połączeń handlowych pomiędzy spółką z siedzibą we Francji a spółką zagraniczną
o Kopia ostatni odcinek płatności za składki na ubezpieczenie społeczne
o Kopia paszport lub dokument tożsamości pracownika
o Wniosek o pozwolenie na pracę (dla państw spoza Unii Europejskiej )
o Umowa o pracę pracownika o CV pracownika jeżeli działanie podlega określonym warunkom regulacyjnym (lub innym dokumentem potwierdzającym kwalifikacje: dyplom, tytuł itp.)
o Certyfikat A1 zabezpieczenie społeczne wydane przez kraj pochodzenia
• Wystawienie reprezentacji ttestation

W CZASIE I PO ODDZIAŁYWANIU :

• Ustanowienie linku we Francji z inspektorów pracy DI RE C CTE, policji i żandarmerii, podatków i zwyczajów
• Zachowanie dokumentów do dyspozycji władz administracyjnych podczas i po oddelegowaniu.
• Pomoc prawna przed sądem i sporami sądowymi

________________________________________________
REFERENCJE PRAWNE :
Kodeks pracy Artykuły R 1263-1, R 1263-2, R 1263-2-1
________________________________________________

NASZE DZIAŁANIA W KONTEKŚCIE OBOWIĄZKU GWARANCJI

• identyfikacja wszystkich wykonawców i wszyscy podwykonawcy całego przedmiotu działania misji.
• Weryfikacja sytuacji każdej firmy określonej jako francuska lub zagraniczna
• Prezentacja wyników audytów i sytuacji w " ostrzeżenie "Prowadzone w formie deski rozdzielczej dostępnej w naszej aplikacji internetowej i raportach podsumowujących
• Powiadomienie e-mail Issue jeśli wykryte nielegalne sytuację, po szczegółowym raporcie.
• Nasza misja obejmuje również, w razie potrzeby :
o U wspiera sterami CTE DI RE C
o Wdrożenie przepisów obowiązki francuskiego prawa pracy w języku obcym, zamieszczając na budowach kategorii 1 st zatrudnianie pracowników delegowanych
o przekazanie pracownikom zamieszczonym w ich własnym języku dokumentu zawierającego te informacje regulacyjny prawo pracy
o Pomoc w zgłaszaniu wypadków przy pracy do organizacji zabezpieczenia społecznego ( pracownik delegowany )
o Ssistance ma wstępnie - kontrowersyjna e t sporów w razie potrzeby z DIRECCTE wyniku braków lub naruszeń podlega grzywnom administracyjnym

________________________________________________
REFERENCJE PRAWNE :

Kodeks pracy Artykuły L8222-1L8254-4L1264-1
Decree 2017-825 of May 5, 2017  et order of July 12, 2017
______________________________________________________

Usługa online umożliwiająca firmom zarządzanie oddelegowanym personelem w Unii Europejskiej.

E-oddelegowanie reprezentuje Was w Unii Europejskiej.

W celu uzyskania dodatkowych informacji nasza ekipa jest do Waszej dyspozycji.

Skontaktuj się z nami